Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolek„Hosten“

Tento spolek vznikl jako dobrovolné sdružení lidí, kterým není lhostejná kvalita života v obci Hostěnice a kteří se rádi zapojí podle svých možností do dění v obci. Tomuto spolku jde o podporu a rozvoj komunitního života v obci a o iniciování a podporu aktivit zejména v oblasti společenské, kulturní, ekologické a sportovní.

Během roku pořádáme již tradiční akce nejen pro děti, ale i pro celou širokou veřejnost. Pravidelně pracuje kroužek hry na flétnu a maminky využívají možnosti navštěvovat 2x týdně rodinné centrum Broučci.

Spolupracujeme i s jinými obecními spolky.

Naším členem se může stát každý jednotlivec, který souhlasí se stanovami a sympatizuje s cíli spolku.
Členství vzniká podáním přihlášky některému z členů rady a jejím přijetím touto radou.
Členský příspěvek činí 100,- Kč ročně. 

Výkonným orgánem je rada, která je tvořena předsedou a dvěma radními.
Předseda: Kateřina Halouzková,Hostěnice 64, 664 04
1. radní: Jiří Marek, Hostěnice 108, 664 04

2. radní. Andrea Audová, Hostěnice

Náš spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a jsou používány výhradně na činnost spolku.